draczkowski_foto

Witam serdecznie na mojej stronie domowej, której utworzenie pragnę wykorzystać do propagowania nowej metody wykresograficznej w nauczaniu teologii oraz w katechezie.

 

Funkcje metody: ilustruje omawiane prawdy wiary, koryguje deformacje i błędy występujące w teologii oraz w świadomości wiernych.

Wartość metody.

Dzięki przedstawieniom „geometrycznym” omawiana metoda osiąga, postulowaną przez Kartezjusza „jasność i wyrazistość”. Wykład prawd wiary i oparty jest na elementach wizualnych. Ukonkretniony dzięki figurom geometrycznym, zyskuje, w pewnym sensie, ewidentność, występującą w naukach ścisłych.

Metoda wykresograficzna w teologii i duszpasterstwie.

Podstawą omawianej metody jest figura koła, w które został wpisany trójkąt równoboczny, będący symbolicznym obrazem Boga Jedynego w trzech Osobach.
W dalszych wykresach pojawia się również trójkąt równoramienny, wpisany w okrąg, obrazujący symboliczne wcielenie Syna Bożego. W sumie powstaje „struktura geometryczna”, złożona z dwóch kół i dwóch trójkątów, połączonych wewnętrznie ze sobą   w pozycji wertykalnej, będąca symbolicznym obrazem Kościoła Chrystusowego. Ta struktura staje się główną osnową wszystkich dalszych wykresów.
Rdzeniem i osią, omawianej metody, jest historia zbawienia przedstawiona w 20 wykresach geometrycznych, obrazująca następujące prawdy wiary: Bóg Odwieczny, Trójca Święta, stworzenie aniołów, upadek aniołów, raj-przyjaźń człowieka z Bogiem, grzech pierworodny, obietnica zbawienia, wcielenie Syna Bożego, misterium Odkupienia, Kościół Chrystusowy, Kościół-Świątynią Ducha Świętego, Chrzest, miłość Boża, miłość bliźniego, droga doskonalenia, czyściec, chrzest pragnienia, „świętych obcowanie”, piekło-odłącznie od Boga, miłość doskonałą antycypacją nieba.

 

Opracowania dotyczace metody wykresograficznej   wiecej…

 

list Ojca Świetego